Tillsammans för framtidens Sala

Onsdagen den 3 april är det dags för dialogmöte 7 med temat; lägesbild för gruppernas arbete med handlingsplanen. Taltidningen har ringt upp Magnus Gunnarsson för att ta reda på mer.