Tillgänglighet till läkemedel

Det pratas mycket om läkemedelsförsörjning och beredskap både bland personer, offentlighet och företag. Taltidningen har träffat läkaren Inge Eriksson som också är ordförande för läkemedelskommittén i Västmanland.