Tillförordnad kommunchef i Sala

Fram till den sista juni vikarierar den tidigare skolchefen JuneAnn Vincent som kommunchef. Här presenterar hon sig för Taltidningens läsare.