Tätortstrafiken i Arboga

Från och med den 1 november tar VL över hanteringen av tätortstrafiken i Arboga. Det berättar Anita Norrby Carlsson, enhetschef vid Kollektivtrafikförvaltningen.