Tärna Hembygdsgård rustas upp – Sala

Tack vare ett generöst bidrag från Länsstyrelsen har Tärna Bygdegårdsförening nu en möjlighet att rusta upp sex byggnader av kulturhistoriskt värde på Hembygdsgårdens område. Det berättar föreningens vice ordförande Anders Lindberg.