Syntolkning på TV

Hur går det till när ett TV-program syntolkas? Hur kan du som tittare komma med synpunkter på det som syntolkas? Här intervjuas syntolken Helena Frank från Malmö.