Syntolkat utbud våren 2024

Vårens utbud av syntolkad kultur har större geografisk spridning än på många år. Taltidningen har intervjuat Lotta Wedérus, enhetschef för Kulturutveckling vid Region Västmanland.