Syntolkad visning av utställningen Årsrika

I förra veckan samlades ett antal synskadade personer i länsmuseets lokaler, Karlsgatan 2 i Västerås för att ta del av en syntolkad visning. Taltidningen fanns på plats.