Synlinjen

Den här veckan öppnar Synskadades Riksförbund en ”Synlinje” där såväl synskadade som personer som förväntas komma i kontakt med synskadade kan få svar på för dem viktiga frågor. Här intervjuas Synlinjens projektledare Lars Karlström.