Syn och hörselinstruktören informerar – Sala

Kommunens syn och hörselinstruktör Britt-Louise Bergström kan bland annat hjälpa till  med att förenkla din vardag. Taltidningen har ringt upp henne.