Syn och hörselinstruktören informerar – Köping

Kommunens syn och hörselinstruktör Emma Sund kan bland annat hjälpa till  med att förenkla din vardag. Taltidningen har ringt upp henne.