Syn och hörselinstruktören informerar – Fagersta

Kommunens syn och hörselinstruktör Päivi Viitanen kan bland annat hjälpa till  med att förenkla din vardag. Taltidningen har ringt upp henne.