Svidande kritik

Miljardunderskott, undermålig svarsfrekvens och saknad återrapportering till regionfullmäktige. Taltidningen har intervjuat Elisabeth Lööf, ordförande för regionens revision.