Sverigedemokraterna i Köping – Göran Eriksson

Taltidningen har intervjuat en representant för vart och ett av de partier som finns representerade i Kommunfullmäktige. Vi har ställt fem frågor som är relevanta för personer med synnedsättning.