Surahammars vårdcentral

Vårdcentralen Ängsgården flyttat och bytt namn till Surahammars Vårdcentral. Taltidningen har gjort ett besök.