Stora Torget och Bondtorget – Västerås

Om några år är det tänkt att Stora Torget och Bondtorget ska se helt annorlunda ut än de gör idag. Här intervjuas Tekniska Nämndens ordförande Anna Thunell (MP).