Stöd till dig som är anhörig – Kungsör

Känner du dig som anhörig orolig för någon anhörig kan du ringa till kommunens anhörigstöd. Taltidningen har ringt upp Birgitta Rosander, en av kommunens anhörigstödjare.