Steril extempore

Västmanlands Taltidning har gjort ett besök i slussen till ett av Västmanlands sjukhus renaste rum. Den som guidar oss är Karl-Johan Lindner, verksamhetschef för enheten för sjukvårdsfarmaci.