SRF Västmanlands höstmöte

Lördagen den 18 november höll Synskadades Riksförbunds distriktsförening i Västmanland sitt höstmöte i centrala Västerås. Taltidningen fanns på plats.