SMS-livräddning

Nu har SMS-livräddningen i Västmanland varit aktiv i två månader. Taltidningen har träffat Lars-Erik Hedin, legitimerad ambulanssjuksköterska och förvaltningsledare SMS-livräddning, för att fråga hur det har fungerat.