Skulpturparken i Ängelsberg

Årets tema i den utställning som finns på plats till sista helgen i september är ”Trot om du vill”. Taltidningen har gjort ett besök och träffat Helena Andrén- Niemi, Sekreterare i Engelsbergs Konstgille.