Skantzöbadet – Hallstahammar

En annorlunda men bra sommar. Taltidningen har gjort ett besök på badet och

träffat Jan Fagerström, enhetschef för Föreningsbyrån.