Sjukvården satsar på att säkra kompetensen

Tanken är att flytta en del av kostnaderna för hyrpersonal till regionens egen personal. Taltidningen har träfat Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västmanland.