Sammanhållen patientjournal i Kungsör

Sedan några veckor använder Kungsörs kommun samma system för patientjournaler som Region Västmanland. Taltidningen har ringt upp kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska Mikael Wiröstrand.