Salas översiktsplan

Den här veckan har du chansen att komma med synpunkter om framtidens Sala. Detta en del av arbetet med kommunens översiktsplan. Här intervjuas planarkitekten Jasmina Trokic.