Salas födelsedag

Måndagen den 15 april är Salas officiella födelsedag som stad och den firas bland annat med ett kungabesök. Taltidningen har ringt upp Elvira Matz, projektledare för stadens 400-årsjubileum.