Säkerhetsnålen

I år gick Region Västmanlands patientsäkerhetspris till Ambulanssjukvården i Västmanland. Taltidningen fanns på plats och träffade två av pristagarna, Mats Andersson och Debra Blonk, båda ambulanssjuksköterskor.