Rotskott

Viktoria Vingmarker är till vardags miljöhandläggare vid Länsstyrelsen i Västmanland, men hon arbetar också på det som hon hoppas ska bli hennes debut som skönlitterär författare.