Restnoterade läkemedel

På Läkemedelsverkets hemsida kan man hitta information om restanmälda läkemedel. Taltidningen har intervjuat Karl-Johan Lindner, verksamhetschef för enheten för sjukvårdsfarmaci vid region Västmanland.