Regionrådet Ulrika Spårebo (S)

Taltidningen har träffat Ulrika Spårebo, ett av Socialdemokraternas tre regionråd i opposition. Vad ser hon som den största utmaningen, hur ser hon på oppositionspolitik och hur ser hon ut?