Regionrådet Malin Gabrielsson (KD)

Taltidningen har träffat Malin Gabrielsson ett av Kristdemokraternas två regionråd som ingår i den styrande koalitionen. Hur vill hon använda sin makt, vilken fråga tycker hon är viktigast och hur hon ser ut?