Regionrådet Janeth Persson (SD)

Taltidningen har träffat Janeth Persson, ett av Sverigedemokraternas tre regionråd i opposition. Varför blev hon politiskt engagerad, hur vill hon påverka länets utveckling och hur ser hon ut?