Regionfullmäktiges septembermöte

För att alla ledamöter skulle kunna delta på fullmäktiges septembersammanträde hölls mötet i Aros Congress Center i Västerås. Taltidningen har träffat regionfullmäktiges ordförande, Andreas Weiborn (M).