Regionfullmäktige november 2019

På årets sista sammanträde var debattlusten hög, över 200 inlägg under de elva timmar mötet pågick. Taltidningen har träffat regionfullmäktiges ordförande, Andreas Weiborn (M).