Regionfullmäktige i Västmanland den 17 oktober är inställt

Vad händer om regionfullmäktige inte kan genomföras i år och besluta om 2021 års budget. Taltidningen har träffat regionfullmäktiges ordförande Andreas Weiborn (M).