Regionfullmäktige i Oktober

Den 20 oktober hölls regionfullmäktiges sammanträde i Aros Congress Center, Västerås. För att sammanfatta mötet har Taltidningen träffat regionfullmäktiges ordförande, Andreas Weiborn (M).