Regionfullmäktige den 15 oktober

Taltidningen sammanfattar det senaste sammanträdet tillsammans med den nyvalde ordföranden för regionfullmäktige.