Regionfullmäktige den 14 juni

Under det sista fullmäktigesammanträdet innan valet den 11 september var det många av ledamöterna som passade på att debattera. Taltidningen har träffat regionfullmäktiges ordförande Andreas Weiborn (M).