Regionfullmäktige den 13 juni

På det senaste fullmäktigesammanträdet beslutades det bland annat om budget och regionplan. Taltidningen har träffat regionfullmäktiges ordförande Andreas Weiborn (M).