Regionfullmäktige den 13 december

Det blev ett debattfyllt fullmäktige där man bland annat beslutade om nästa års budget. Taltidningen har träffat mötets ordförande Per Norin (KD), 1:e vice ordförande i Regionfullmäktige.