Regionfullmäktige

Ert helt digitalt regionfullmäktige genomfördes måndagen de 30 november. På plats i Västerås stadshus fanns presidiet som ledde mötet. Taltidningen har träffat regionfullmäktiges ordförande Andreas Weiborn (M).