Regionfullmäktige

På det senaste sammanträdet handlade det bland annat om allmänpolitisk debatt och stipendier. Taltidningen träffade regionfullmäktiges ordförande, Andreas Weiborn (M), för att sammanfatta mötet.