Regionfullmäktige

På det senaste regionfullmäktigemötet den 12 december beslutade man bland annat om nästa års budget. Taltidningen har tillsammans med regionfullmäktiges ordförande, Andreas Weiborn (M), sammanfattat sammanträdet.