Region Västmanlands kulturstipendiater 2022

På det senaste regionfullmäktigemötet delade Region Västmanland ut sina kulturstipendier och hedersgåva. Taltidningen har träffat stipendiaterna.