Projektet Ringa Runt – Sala

Under maj månad kontaktar representanter från Synskadades Riksförbund Sala-Heby samtliga medlemmar i föreningen för att ta reda på hur de klarar sig genom Coronakrisen. Det berättar Marianne Andersson, styrelseledamot i SRF Sala-Heby.