Politiken i Köping

Det politiska styret i Köping blir ett helt annat än vad som var tänkt från början. Taltidningen har ringt upp Kommunfullmäktiges nyvalda ordförande Annika Duán (S).