Polar Print

I den sista av intervjuerna från årets synhjälpmedelsmässa i Stockholm träffar Taltidningen Jan Isaksson och Patrik Johansson från företaget Polar Print. De visar bland annat upp nya punktdisplayer och förstorande system.