Patientnämnden

Patientnämnden är en instans dit man kan vända sig om man har frågor eller synpunkter om kontakten med olika vårdinrättningar. Här intervjuas nämndens verksamhetschef Anna am Zoll.