ICAP

Vid vårens synhjälpmedelsmässa i Stockholm träffade Taltidningen Ove Brandberg, från företaget ICAP, som visade upp helt nya glasögon med kamera som läser upp skyltar och kan känna igen personer.  

Munhälsa

Hur viktigt är det att borsta tänderna och är det skillnad om man är 10 år eller 90 år? Taltidningen har träffat Anette Holmen som berättar hur vi bör sköta våra tänder.  

Ur aska

Under hösten gestaltas 2014 års stora skogsbrand i ljud, bild och video på Västerås Konstmuseum. Det berättar Linda Wallenberg, curator för utställningen ”Ur aska”.  

Nordic Eye

Taltidningen träffade Crister Gustavsson från företaget Nordic Eye som visade upp en hel del nyheter vid vårens synhjälpmedelsmässa i Stockholm.  

Läkemedel

Hur fungerar det om jag som patient vill ha medicin som jag inte längre borde ha behov av? Taltidningen har träffat Mats Rothman, läkare vi enheten för psykosomatisk medicin, för att ta reda på mer.  

Nyheter från Västmanlands Teater

Klassisk förbjuden kärlek och den stora skogsbranden i Västmanland. Detta är bara en del av det variationsrika utbudet på Västmanlands Teater under hösten. Här intervjuas teaterchefen Niklas Hjulström.  

Iris hjälpmedel

På vårens synhjälpmedelsmässa i Stockholm presenterade Iris hjälpmedel bland annat en smart telefon med knappar. Taltidningen träffade Christian Möller och Åsa Lodin från Iris hjälpmedel.