På gång i Västerås stadsarkiv

Under hösten kan du bland annat ta del av intressanta filmvisningar i stadsarkivets regi. Taltidningen har intervjuat arkivarien Camilla Hjelm.